Stoholm Rally

Fristen for ansøgning er den 31. oktober 2022 klokken 10.00.

  Fornavn / First name / Vorname

  Efternavn / Surnavne / Nachname

  Pressekortnummer / Press card number / Presseausweisnummer

  (mere info)

  Media / team

  (mere info)

  Adresse / Address / Adresse (angiv bopælsadresse)

  Postnummer / ZIP code / PLZ

  By / City / Stadt

  E-mail adresse / E-mail address / E-Mail-Adresse

  Mobilnummer / Mobile number / Handynummer

  Der ansøges om akkreditering som / I apply as / Ich beantrage als (vælg flere ved at holde CTRL-tasten nede)
  Vær opmærksom på de specielle regler og krav, der kan gælde for;

  onboard-fotografer

  drone-fotografer

  Sørg for at vælge korrekt fra start.

  Bemærkninger / Notes / Bemerkungen
  f.eks. link til offentliggjort materiale på andet end egen hjemmeside som dokumentation for pressedækning af tidligere arrangementer, oplysninger om tilladelse til erhvervsmæssig flyvning som drone-fotograf
  (hvis der søges om akkreditering til flere personer, skal dette ikke gøres her, men i form af individuelle ansøgninger)

  Filer / Files / Dateien
  Vedhæft eventuelt PDF-filer med offentliggjort materiale eller anden dokumentation  Jeg bekræfter, at jeg er mindst 18 år gammel, og at jeg ikke er begrænset i mine muligheder for at bevæge mig fysisk til fods. Jeg bekræfter, at jeg ikke vil videregive modtaget materiale til tredjemand. / I confirm that I am at least 18 years old and that I am not limited in my ability to move physically on foot. I confirm that I will not pass any received material to third parties. / Ich bestätige, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin und meine körperliche Bewegungsfähigkeit nicht eingeschränkt bin. Ich bestätige, dass ich nicht erhaltenes Material an Dritte weitergeben werde.

  (mere info)