Onboard-optagelser

Hvis du skal foretage onboard-optagelser i forbindelse med rallyer, skal du være opmærksom på, at du skal overholde de reglementspunkter, som er gældende for denne løbsform, ligesom det eller de teams, du foretager onboard-optagelser for, også sørger for at overholde kravene for montering og eventuel efterfølgende udlevering af optagelser. Der kan eventuelt blive forlangt udfyldt en blanket af teamene. Pr. marts 2016 fremgår visse af disse krav af punkterne 31.8 og 65.1 i Generelle forskrifter for rally, som forefindes på dasu.dk.

Denne information er udelukkende vejledende, da den kan blive ændret løbende.