Hvorfor aldersgrænse og krav til fysisk mobilitet?

Med en presseakkreditering og pressevest får man adgang til områder, hvortil publikum normalt ikke har adgang, og da motorsportsarrangementer pr. definition er farlige, skal man dels være myndig efter dansk lov, dels ikke være begrænset i sine muligheder for at bevæge sig fysisk til fods. Det sidste skyldes, at man skal være i stand til hurtigt at kunne flytte sig, hvis der opstår en farlig situation.