Hvem kan få adgang?

Med en presseakkreditering og pressevest får man adgang til områder, hvortil publikum normalt ikke har adgang, og da motorsportsarrangementer pr. definition er farlige, er der begrænsninger på, hvor mange personer, der kan udstedes akkrediteringer til. Akkrediteringer udstedes ud fra en vurdering af, hvad der giver størst mediemæssigt dækning af et arrangement. Groft sagt er der større værdi i at give akkreditering til en fotograf fra et dagblad end til en fotograf, hvis billeder kun når til denne persons egen computer.