Spørgsmål og svar

På denne side kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som du måtte have i forbindelse med din ansøgning og din deltagelse ved arrangementer, hvortil du måtte blive akkrediteret gennem Alstrup PR & Marketing.

Hvordan foregår det?

Du udfylder formularen for det arrangement, som du vil søge om adgang til. Er I flere personer, skal I udfylde en formular pr. person. Du modtager kort efter en kvittering for din ansøgning. Den kvittering viser blot, at din ansøgning er kommet igennem – ikke, at du er blevet akkrediteret. Når ansøgningsfristen for arrangementet er udløbet, behandles ansøgningerne, og du modtager enten et afslag eller en bekræftelse. I bekræftelsen vil du kunne læse om de praktiske ting i forbindelse med din akkreditering (hvor og hvornår skal du henvende dig, eventuelt depositum og lignende). Bekræftelsen medbringer du (enten i print eller på en elektronisk enhed) og fremviser på stedet, hvor du får udleveret adgangstegn og/eller pressevest efter underskrivelse af en ansvarsfraskrivelse. Ligeledes vil du modtage en skriftlig briefing, der bl.a. fortæller, hvor du må opholde dig, og hvordan du må opholde dig.

Afbud – hvad så?

Hvis du – efter at have modtaget din akkrediteringsbekræftelse – har fået andre opgaver og ikke kan være til stede, så send et afbud. Så kan en person, som måtte stå på en eventuel venteliste, måske få adgang.

Pressekort eller ej?

Personer med pressekort udstedt af DJ, FDP, DASU eller FIA (for bilarrangementer), DMU eller FIM (for motorcykelarrangementer) prioriteres fremfor personer uden pressekort. Det er dog stadig muligt at ansøge, selv om man ikke har et pressekort fra en af disse organisationer.

Hvorfor skal jeg oplyse media eller team?

Dette for bedre at kunne foretage en vurdering af din ansøgning. Groft sagt er der større værdi i at give akkreditering til en fotograf fra et dagblad end til en fotograf, hvis billeder kun når til denne persons egen computer.

Hvorfor aldersgrænse og krav til fysisk mobilitet?

Med en presseakkreditering og pressevest får man adgang til områder, hvortil publikum normalt ikke har adgang, og da motorsportsarrangementer pr. definition er farlige, skal man dels være myndig efter dansk lov, dels ikke være begrænset i sine muligheder for at bevæge sig fysisk til fods. Det sidste skyldes, at man skal være i stand til hurtigt at kunne flytte sig, hvis der opstår en farlig situation.

Onboard-optagelser

Hvis du skal foretage onboard-optagelser i forbindelse med rallyer, skal du være opmærksom på, at du skal overholde de reglementspunkter, som er gældende for denne løbsform, ligesom det eller de teams, du foretager onboard-optagelser for, også sørger for at overholde kravene for montering og eventuel efterfølgende udlevering af optagelser. Der kan eventuelt blive forlangt udfyldt en blanket af teamene. Pr. marts 2016 fremgår visse af disse krav af punkterne 31.8 og 65.1 i Generelle forskrifter for rally, som forefindes på dasu.dk.

Denne information er udelukkende vejledende, da den kan blive ændret løbende.

Drone-optagelser

Som udgangspunkt er det kun muligt at foretage drone-optagelser, hvis man har ansøgt om at være drone-fotograf og har fremvist dels tilladelse fra Trafikstyrelsen, dels bekræftelse for betalt forsikring. Udover at overholde Trafikstyrelsens regler og krav, skal man også overholde de specifikke regler for de arealer, som må overflyves, for det pågældende arrangement.

Det er ikke muligt at ansøge om akkreditering som eksempelvis stillbillede- eller video-fotograf, og så anbringe en drone til optagelser.

Kan jeg tage min egen pressevest med?

Nej.

Man skal iføre sig pressevesten for det pågældende arrangement. Den er arrangørernes sikkerhed for, at du har modtaget den briefing, som gælder for det pågældende arrangement. Samtidig gør det også muligt for arrangørerne via nummeret på vesten at spotte, hvem der eventuelt ikke skulle følge retningslinjerne i briefingen.

Kan jeg overdrage min akkreditering?

Nej.

Din akkreditering er personlig og kan ikke overdrages.

Betaling/depositum

Ved nogle arrangementer (typisk rallyarrangementer) kan der blive afkrævet et kontant depositum for pressevesten. Dette vil fremgå af bekræftelsen. Du får dit depositum tilbage ved aflevering af pressevesten på det sted, der er angivet.

Hvem kan få adgang?

Med en presseakkreditering og pressevest får man adgang til områder, hvortil publikum normalt ikke har adgang, og da motorsportsarrangementer pr. definition er farlige, er der begrænsninger på, hvor mange personer, der kan udstedes akkrediteringer til. Akkrediteringer udstedes ud fra en vurdering af, hvad der giver størst mediemæssigt dækning af et arrangement. Groft sagt er der større værdi i at give akkreditering til en fotograf fra et dagblad end til en fotograf, hvis billeder kun når til denne persons egen computer.