Velkommen

Her på hjemmesiden kan du søge om presseakkreditering til følgende arrangementer, hvor Alstrup PR & Marketing er ansvarlig for akkrediteringsproceduren.

Vær opmærksom på, at kravene for at komme i betragtning – herunder også tidsfristerne – kan variere fra arrangement til arrangement. Derfor er det vigtigt at være ude i god tid og at sætte sig ind i de specifikke krav for det pågældende arrangement.

Udover de krav, som fremgår af den enkelte ansøgningsformular, vil der også være en række krav omkring bl.a. din alder, dine muligheder for at kunne bevæge dig fysisk til fods samt ikke mindst, at du skal respektere anvisninger fra arrangørernes officials m.m. Disse krav vil fremgå af den ansvarsfraskrivelse, som du vil skulle udfylde og underskrive ved ankomsten til arrangementet.

Spoergsmaal-og-svar-01
Kontakt-02